Spremljanje aktivne vloge zdravnikov kot učiteljev, vodij in kliničnih zdravnikov je bilo zelo navdihujoče. Izkušnja je le še utrdila mojo strast do tega izpolnjujočega in večplastnega poklica in posledično spodbudila moje razumevanje in ustreznost izbire kariere v medicini.
Moje prejšnje objave so poudarjale pomembnost učenja na podlagi dokazov in potrebe po refleksivni praksi in strokovnem razvoju.
Kot strasten in predan kirurg specialist z velikim zanimanjem za področje minimalno invazivne kirurgije sem se odločil, da usmerim svoje izkušnje na minimalno invazivno vensko terapijo.
Sposobnost prispevanja k javnemu izobraževanju je tesno povezana s sposobnostjo kliničnega zdravnika, da diagnosticira in zdravi. Menim, da sem izpolnil to dolžnost z organizacijo in pobudami številnih javnih izobraževalnih dogodkov in informativnih dni.

Mohamed Salama , MBBcH , MSC., specialist